Oslava 30.výročí radioklubu OK1KQJ

 

Je to neuvěřitelné, v dnešní době takřka nemožné, ale nám se to podařilo. Oslavili jsme 30.výročí vydání první koncese pro radioklub OK1KQJ a zahájení amatérského vysílání v Holýšově a později ve Staňkově.

Když se ohlédneme zpět, tak uvidíme spoustu obětavé práce celého kolektivu, tisíce hodin dobrovolné práce, mnoho finančních prostředků a na konci této řady stojí budova radioklubu, anténní systémy a pevný kolektiv zapálených lidí.

Hlavní událostí oslav bylo absolvovaní krátkovlnného polního dne v obci Javorná na Šumavě. Než se tato akce realizovala, bylo třeba provést výběr QTH, zajistit ubytování, zajistit technické vybavení a v neposlední ředě se postarat o účastníky oslav. Vše začalo už na jaře, kdy se skupina odvážných vydala na Šumavu a hledala vhodné místo, které by vyhovovalo po všech stránkách. A místo se našlo – chata firmy Jitona Stod  v obci Javorná na Klatovsku.Tak to už byl první a základní úspěch, mít střechu nad hlavou a možnost přespat.

V další etapě bylo třeba připravit spousty technického vybavení – od stožárů, antén přes rádia až po zajištění dopravy na místo. Zde se vyznamenal Dušan OK1VKX, který na tom strávil desítky hodin a tato příprava se později ukázala jako perfektní.

Organizační věci si vzali na starost  Inka OK1HIR, Milan OK1MR a Pavel OK1MY. Byl odeslány pozvánky pro všechny současné i minulé členy klubu a bylo požádáno o vydání příležitostné značky OL30A . Jaké byly potíže s vydáním značky by bylo povídání na samostatný článek, ale nakonec se vše k dobrému obrátilo a je zde třeba poděkovat paní Švachoučkové z ČTÚ Praha.

Vše bylo připraveno a čekalo se na den D – a tak 2.6.2005 v 17,00 hod. odjíždí z Holýšova předvoj oslav – OK1VKX s rodinou a s vlekem, na kterém je naložena hromada trubek a želez, OK1MR a OK1DX se zařízením  a OK1AY a OK1CM se sudem piva a výčepním pultem. Konvoj vozidel bez problémů zvládl přesun  a v 18,30 hod. jsme na místě.Tady na nás už čeká OK1MY s XYL a Karel Brychcín.. Za chvíli je vybaleno a začíná souboj s výčepním pultem na pivo – po hodině je v provozu a testují se první doušky piva. Na šumavském vzduchu chutná Gambrinus nejlépe. OK1MR připravil pracoviště pro digi mody a 50 MHz a tak  se ještě před setměním  staví anténa na 50 MHZ.

3.6. v pátek se začínají stavět ostatní antény - Invertovaná V na 160  a 80 metrů a vertikál na 40,20,15 a10 metrů. Zde se projevila dokonalá příprava a tak jsou antény do oběda postavené, na laděné a je možné kompletovat hlavní pracoviště. Pavel OK1DX předpokládal stavby antén na celý den a byl velmi mile překvapen. Začínají přijíždět další účastníci oslav, Milan OK1FM, David OK1FJD s rodinou, Vašek OK1DVB a Vašek OK1DXA. Počasí pěkné a tak hrstka turistů pod vedením OK1MY vyráží na turistický pochod na kótu Můstek. Vybaveni mapou, buzolou a satelitní navigací vyráží na trasu ca 6 km. V podvečer slyšíme zoufalé volání o pomoc a tak musí  dobrovolníci zajet autem pro účastníky pochodu, sekli se jen o 10 kilometrů, několikráte zabloudili ale údajně Můstek našli. Večer pečení buřtů, pití piva a vysílání pod značkou OL30A .

4.6. v sobotu ráno se nikomu nechce vstávat, předešlý večer byl přece jen trochu delší. Počasí se zkazilo, prší a je zima. Přijíždí další účastníci – Inka OK1HIR , kamarádi z Domažlic a Klenčí . Odpoledne začíná závod a tak se připravuje strategie. Rozpis služeb na rádiu, ostatní se věnují konzumaci.

Díky špatnému počasí se výlety nekonají, nikdo nemá zájem v dešti objevovat krásy Šumavy. Závod probíhá podle předpokladů, zájem o naši stanici je obrovský a spojení kvapem přibývají. Pavel MY vybaluje zařízení na 2 metry, děti našich členů navazují první spojení na 2 m pásmech.

5.6. neděle začínáme pomalu ale jistě balit, uvolňovat pokoje, pomalu se schyluje k závěru našich oslav. Přijíždí se podívat Pepa OK1AZG a manželé Kubátovi. Pořizují se digitální skupinové fotografie a po obědě je začínají balit antény,zůstává jen vertikál ale stejně v 15,30 hod. se končí s vysíláním a vertikál se sklání k zemi, smotat kabely, naložit na vozík a do aut a je konec.

Vyhodnocení provedl Pepa OK1AY – pronesl slavnostní řeč zavelel nasedat a konvoj se vydává na cestu zpět do Holýšova.

 

Foto z této události od Pavla OK1DX,

Jak to viděl Milan OK1MR

 

Oficiální zhodnocení :

 

Zařízení : FT1000MP, FT847, FT897, PA VL7000

 

Antény: InvertV na 160 a 80 m , Vertical  40,20,15,10 m  5 el Yagi na 50 MHz , 7 el Yagi  na 144 Mhz

 

Uděláno 1700 QSO na všech pásmech včetně závodu  Polní den. -zde oficiální výsledek  Fieldday

 

Účast : celkem  25 členů a rodinných příslušníků     

 

Na OL30A uděláno necelých 10,000 QSO všemi druhy provozu

 

 

Text zpracoval Milan OK1MR