Historie Radioklubu OK1KQJ

      Počátky vzniku radioklubu OK1KQJ sahají hluboko do poloviny 60 let,kdy při závodu LIAZ Holýšov vznikl radiokroužek,který se zaměřil na jednoduché konstrukce a radiový poslech. Řada členů kroužku získala vlastní koncesi a v roce 1974 získal kroužek vlastní klubovnu a po jejím zvelebení, výstavbě drátových antén požádali členové o získání klubové koncese a od roku 1975 je radioklubu přidělena značka OK1KQJ.

     Toto zlomové datum znamenalo nebývalý rozvoj klubu,jehož činnost se zaměřila na KV a VKV vysílání, stavbu nových antén. Zde pro zajímavost stojí uvést vertikální anténa 23 metrů sletovaná z plechovek od džusu a zemní síť se 120 radiály.

     V roce 1978 došlo v blízké továrně k zavedení tyrystorových bodovek a svářeček. Jejich rušení na KV bylo tak intenzivní,že se zvažovala varianta ukončení činnosti nebo přestěhování radioklubu do jiné lokality. Po dohodě s Aeroklubem Staňkov byla zvolena výstavba vysílacího střediska na letišti, které nejvíce vyhovovalo našim požadavkům.

      V roce 1979 byly zahájeny prvotní kroky – různé varianty typu antén, stožárů a byla zvolena varianta maximalistická na tehdejší dobu – 6 elementové YAGI pro pásma 14, 21 a 28 MHz, HB9CV na 7 MHz  a začal se projekt naplňovat. Začaly mechanické práce, obstarání stožárů a materiálu na antény. Každý, kdo v této době žil ví, jaká to byla starost něco vůbec sehnat.

      Přes všelijaké potíže se nám ale práce podařila a v roce 1981 jsme slavnostně otevřeli vysílací středisko, byť se vysílalo z nouzového přístřešku. Zima nás přesvědčila o tom, že je třeba postavit stabilní vysílací budovu a proto se ihned začalo se sháněním dokumentace, materiálu a v březnu 1983 začala stavba a v listopadu téhož roku byla stavba dokončena.

      Od této doby se neustále v klubu něco vylepšuje, modernizuje a  v neposlední době i přestavuje.

       Díky nezměrnému úsilí všech členů, kteří pro klub obětovali každý tisíce hodin práce, nemalé finanční prostředky se podařilo dílo, které nám leckdo může závidět. Radioklub dodnes žije plodným životem a za to patří všem, kteří se o to přičinili velký dík.

                                                                             Milan OK1MR 

 

    Historie OK1KQJ v datech

 

Historie vývoje Packet radio u nás