OK1CM -Milan Ciprián            OK1CM-1.jpg (71117 bytes)    

         třída A

 

Zájmy:  
Počet zemí  koncese od roku 1970, zemí 301
Použité značky:  OK1ICM, OK1CM
zařízení::  TS850S, PA Drake, transvertor KIT na 6m TEN TEC 8W 
Anteny:  9 band vertikal, Inv. Vee pro 80 a 30m, 3el yagi pro 6m