Věž v klubu a její historie

 

            První myšlenky na stavbu stožáru pro umístění antén vznikly někdy kolem roku 1986, kdy se nám podařilo získat vyřazený jeřáb polské výroby, typu ZB.

Jeden díl má 6.5m délky. Některé díly jsme dostaly v Pepy AY v Prefě ve Zbůchu a zbytek na Pile v Křenovech výměnou za kovový odpad, který jsme sbírali kde se dalo i v cihelně ve Staňkově.

Základová díra byla ohromná - pět krát pět metrů a kopala ji UDSka, která dokáže udělat až 4m hlubokou díru, v té době to jiný nám dostupný stroj nedokázal. Každý si asi dokáže spočítat, kolik se tam navozilo betonu. Vybetonováno bylo v listopadu 1997 a přes zimu jsme to nechali odpočinout.

Montáž byla provedena na dva díly, spodní část zvedl na spodním pantu jeřáb Zemědělek ze Stoda AD20 a vrchní díl potom 40tunové KATO ze šachty ve Zbůchu, který v té době zrovna stavěl vodojem v Krchlebech. Při montáži bylo vidět, že nosnost jeřábu byla využita na maximum a prvně jsem viděl jak se rameno jeřábu vlnilo jako voda na rybníce, ale vydrželo.HI.

 Původně bylo navrženo ještě zakotveni stožáru třemi kotvami ,ale to už se neuskutečnilo nebylo dost financi a i sil. Věž vlastně vznikla ze na ni bude umístěna otočná směrovka na 80m ani toto se už neuskutečnilo i když mohutný rotátor a nosná roura je tam připravena.Nyní slouží jako nosná konstrukce pro antenní systém Eurotelu a v poslední době se přiživuje i firma Rada. Klub zkoušel na stožár umístit slopra na 80m ale jeho vyladěni (každého dipólu zvlášť) se nepodařilo dotáhnout do konce a byl schozen a na vrchol bylo prozatímně nataženo Inv V na 80m střižené do CW. Není ovšem moc využíváno. Dále je už dlouhou dobu celá věž vyladěna na 160m.

Protože věž nemá patní isolátor, bylo nutno tomu udělat i přizpůsobení, něco jako Gama.Zhruba ve výšce 20m jsou na boku jedné hrany stožáru cca 80cm od něj taženy dráty a dole přizpůsobeny dvěma  kondenzátory .Jeden sériový a druhý na straně drátu uzemněný. Sériový má cca170pf a do země cca135pf.

Ladění jsme museli dělat přes kabel, který je jako náhodou lambda čtvrt a dochází k transformaci přímo na kondech je R cca 110ohmu a na konci koaxu v domečku cca 50 ohmu.Vyladěni stožáru ještě není na pevně, protože došlo ke značnému poškozeni laděných radiálu a pokud se najdou síly k její obnově, tak se bude muset vše přeladit. Co k tomu všemu dodat je jen škoda, že se nám nepodařilo udělat a umístit plánovanou anténu navrch, ale ježte že jsme udělali alespoň sloup a pronajali jinak by klub nemohl vůbec existovat.Nedokázali bychom jej z vlastních kapes vůbec financovat.Tak ještě jednou buďme rádi, že se to vše povedlo alespoň takhle uskutečnit.

Jak krásně by se tam nahoře vyjímala tříprvková směrovka od firmy M2 jen ta cena je krutá.

 

                        Dušan  OK1VKX