2000

CQ WW 160m contest  CW  - call OK1CM

28. – 30. ledna 2000  -  operátor:  OK1CM

zařízení: TS 850, R140, klubový PC, program K1EA

antény: stožár, beverage, inverted Vee pro 160m

výsledek: 701 QSO, 58 DXCC, 22 USA/VE  - celkem   307 680 bodů

umístění:    1. místo v OK  

 

ARRL DX CW contest 2000  - call OL3A

19. – 20. února 2000    -   operátoři: OK1AY, OK1CM, OK1DX, OK1FCJ, OK1MR, OK1DRQ

zařízení: TS 850 + R140, PC, program K1EA

výsledek: 2686 QSO, 245 US, 8 náobičů – celkem   1 974 210 bodů

umístěni:   1. místo v OK, 2. místo v EU  

 

CQ WPX contest CW 2000  - call OL8M

25. – 26. května 2000   -   operátoři: OK1AY, OK1CM, OK1DRQ, OK1FCJ, OK1MR

zařízení: TS 570d, R140, PC klubový, program K1EA, antény klubové

výsledek: 3209 QSO, 7189 pts, 850 prefixů – celkem    6 110 650 bodů

umístění:   1. místo v OK, 11. místo v EU

 

IARU HF championship 2000  - call OL3A

8. – 9. července 2000    -  operátoři: OK1AY, OK1DRQ

zařízení: TS 570d, R140, antény klubové,  program K1EA

výsledek: 2152 QSO, 7474 pts, 144 zon, 135 HQ stn.  – celkem 2 085 246 bodů

umístění: deník došel pozdě, jen pro kontrolu

 

WAEDC CW 2000  - call OL8M

12. – 13. srpna 2000    - kategorie: SO AB    -      operátor: OK1DRQ

zařízení: TS 570d, R140, klubové antény, program K1EA

výsledek: 644 QSO, 988 QTC, 148/358 mult  - celkem 584 256 bodů

umístění:   1. místo v OK, 6. místo v EU  

 

OK/OM DX contest 2000  - call OK1CM

11. – 12 . listopadu 2000   -  kategorie: SO AB   -  operátor: OK1CM

zařízení: TS 850s, R140, klubové antény, program K1EA

výsledek: 1231 QSO, 2111 pts, 346 prefixů -  celkem    730 406 bodů

umístění:   3. místo v OK

 

CQ WW contest  CW 2000  - call OL3A

24. – 26. listopadu 2000   -   kategorie: MO, 1. TX

operátoři: OK1DX, OK1DRQ, OK1AY, OK1FJD, OK1CM, OK1FWM, OK1DC, OK1FCJ, OK1FM, OK1MR

zařízení: RUN TS570D, SS 1000,  1.mult: TS 850S, Drake L4B,  2.mult: TS 850S, R-140

výsledek: 4176 QSO, 8721 pts, 158 zon, 563 DXCC  - celkem     6 287 841 bodů

umístění:  2. místo v OK za OK5W

 

CQ WW RTTY contest 2000  - call OK1MR

23. – 24. září 2000   -   operátor: OK1MR

zařízení: TS 570, PA R-140 300w, program WF1B

výsledek: 845 QSO, 123 pts, 242 DXCC, 96 zon  - celkem

umístění: 2. místo