ARRL DX  CW Contest

 

1995      

bandQSOptsnásobiče
1605717120
80352105638
40368110443
20553165955
15483144947
10---

Umístění:      v OK druhý, na světě 10. místo

1996       

 

Výsledek: 472 QSO, 43 násobičů, celkem 60 888 bodů

Umístění:        1. místo v OK   

1997

bandQSOptsnásobiče
1604413214
80414124246
40720216050
20964289257
155416215
10---

výsledek: 2196 QSO, 182 států, 6588 pts, celkem 1 199 016 bodů

Umístění:       1. místo v OK

 

1998

 

1999      

bandQSOptsnásobiče
1602813012
80401112444
40701178848
20886267855
154515511
10---

výsledek: 366 QSO, 1098 pts, 49 USA/VE – celkem  53 802 bodů

umístění:         1. místo v OK, 5. místo v EU, 6. místo na světě    

 

2000       

bandQSOptsnásobiče
160760
80138331
40783552
20459511
15660573
10654551

 

výsledek: 2686 QSO, 245 US, 8 náobičů – celkem 1 974 210 bodů

umístěni:         1. místo v OK, 2. místo v EU   

2001

 

2002       

bandQSOptsnásobiče
16085 25
80306 39
40460 51
20791 58
15732 57
10773 55

výsledek: 3147 QSO, 285 US  - celkem 2 690 685 bodů

umístění:    3. místo v EU

2003       

umístění:    1. místo v  OK,   8. místo v EU

 

2004       

bandQSOptsnásobiče
160 12336929
80 372111643
40 824247255
20 732219658
15 590177047
10 7221625

Výsledek:  2713 QSO, 8139 bodů, 257 násobičů  -  celkem 2 091 723

Umístění: