English version

Technické vybavení OK1KQJ

 

Vzhledem k provoznímu zaměření klubu většina zařízení slouží ke krátkovlnnému provozu. Základem všeho je vysílací zařízení.

Aby bylo možno se účastnit s patřičným nasazením KV závodu v kategorii multiop, je téměř nutnosti mít k dispozici 2 pracoviště: jedno hlavni a druhé násobičové. V současné době je srdcem všeho transceiver Yaesu FT1000MP, který slouží na pracovišti hlavním (run). Tento poměrně moderní model nabízí požadované možnosti (kvalitní příjem, druhý pomocný RX, počítačové rozhraní a přiměřený operátorský komfort). Jak jsme zjistili je na horní hranici únosnosti co se týče jednoduchosti obsluhy pro dané využití.

Na násobičovém pracovišti bývá během závodu zapůjčen TCVR někoho z členů, převážně typu Kenwood TS850 či TS450. Aby se omezilo vzájemné rušení, byl zkontruován pro tento druhý transceiver preselektor (BCC design), který výrazně pomáhá a přitom chrání vstup přijímače před poškozením. FT1000 se zdá být proti signálům z jiných pásem odolnější (pravděpodobně kvalitnější vstupní propusti) než zmíněný Kenwood, momentálně se zde preselektor nepoužívá i když se o jeho nasazení uvažuje.

Každé pracoviště má svůj koncový stupeň. Na hlavním pracovišti je jím předělaná vojenská radiostanice R140. Tato je osazena na konci jednou elektronkou GU34, buzenou přímo transceiverem do patřičně zatlumené první mřížky (z toho důvodu odpadá nutnost neutralizace). Využíváme i originální anténní člen této radiostanice. Výstupní výkon je až 1kW na všech pásmech 1.8 - 28 MHz. PA je zajímavý tím, že umožňuje dálkové ovládání - volbu jednoho z deseti přednastaveni. Celé přeladění spočívá v přepnutí desetipolohového přepínače v blízkosti transceiveru a je dokončeno maximálně do 30 sec. Celý systém je založen na kolíčkových a mechanických pamětech. Otočné kondenzátory a variometry jsou ovládány motory, bloky kondenzátoru a cívky jsou přepínány relé či jsou v karuselovém bloku. Pro každou z deseti poloh je nutno provést manuálně při předladění, ale jakmile je toto hotovo, je změna velmi rychlá - optimální pro zavodní provoz, kde je rychle přeladění mezi pásmy nutností. Pro druhé pracoviště je momentálně k dispozici předělaný vysílač z výroby NDR s označením SS1000. Tento je osazen jednou celoskleněnou elektronkou SRS457 a je v používání klubu již více jak 10 let. Přelaďovat jej lze pouze manuálně v pásmech 1.8 - 21 MHz, výstupní výkon je okolo 800W. V plánu je tento časem nahradit dalším PA typu R140, především pro možnost snadného dálkového ovládání..

Signál z koncových stupňů přichází do anténního přepínače.. Toto na pohled menší monstrum má za úkol zajistit komutaci 10-ti antén mezi dvěma pracovišti tak, aby obě byla rovnocena, navzájem se neomezovala a nehrozilo nebezpečí poškození přijímače jednoho pracoviště výkonem z druhého. Základem celého zařízení jsou 2 velké keramické přepínačové segmenty, každý ovládaný samostatným stejnosměrným motorkem s možností reverzace. Systém je doplněn dvojicí koaxiálních relé, odpojujících vstup za běhu motoru. Celý přepínač je dálkové ovládán tlačítky ze dvou panelů - na hlavním a násobičovém pracovišti, které obsahují indikaci, která anténa je využívána kterým pracovištěm. Tento systém se poměrně osvědčil a nahradil velmi nepřehledné a proto i nebezpečné přehazování antén za pomoci ručních přepínačů a šroubování konektoru. Parametry přepínače jsou vyhovující, přeslech mezi vstupy je na všech KV pásmech vetší než 40 dB, což je hodnota, která by měla garantovat, že nedojde k poškozeni RXu.

S přepínáním antén je úzce svázán i indikátor natočení antény. Na obou stožárech s KV směrovkami je použit tzv. digiselsyn, což je zařízení snímající azimut natočení antény pomocí kotouče s vhodně vypilovanými výřezy (v Grayově kódu), údaj je snímán za pomoci fotodiod a převeden na seriový datový tok (čili stačí jediný signálový vodič). Tento signál je anténním přepínačem komutován spolu s anténami, čili operátor vidí na indikátoru (který je tvořen kruhem z 16 LED s indikací mezipolohy svitem dvojice diod) vždy azimut té antény, na kterou je přepnutý a pomocí ovládacích tlačítek otáčí s tou svoji aktuální anténou. Systém přepínání antén je nezávislý na přepínání předvoleb na PA a rovněž tak není propojen na informaci o pásmu z transceiveru či počítače.

Anténní vybavení je to, co určuje úroveň contestove stanice. Většina našich antén je už poměrně letitá a vznikla v době budováni klubu. Základem jsou 2 příhradové stožáry - menší patnáctimetrový s 6ti elementovou Yagi typu Long John na 21 MHz a 6ti elementovou Yagi typu OWA na 28 MHz a větší dvacetimetrový s 2 elementy HB9CV na 7 MHz a 6ti elementovou Yagi Long John na 14 MHz. Nevýhoda této koncepce je nemožnost nezávislého otáčení antén (na každém stožáru je jen jeden rotátor) a poměrně vysoká úroveň přeslechu mezi anténami, ohrožující vstupy přijímačů (v nejhoršim případě izolace pouze kolem 20 dB). Na každém stožáru je jeden výše zmíněný digiselsyn, vlastni rotátory typu homemade jsou poháněny třífázovými asynchronními motorky. Provedení antén je poměrně robusní, až na OWA anténu vše homemade, vyrobeno z materiálu, který byl v dané době dostupný. Jinak řečeno - antény jsou dosti těžké a k manipulaci je nutno použít navijáky, výložníky s kladkami apod. Na druhou stranu tyto antény zatím přežily bez vetší úhony veškeré vichřice. Další příhradový stožár,  vysoký 40m, je využit jen z části - jako čtvrtvlnný zářič na 1.8 MHz s bočníkovým napájením (gama match), na vrcholu je zavěšen dipól na 3.5 MHz. Celý stožár je vlastně složen z dílů vyřazeného jeřábu a je značně robusní. Není kotven, stabilita je zajištěna více jak 50 kubickými metry betonu v patě. Stožár je dále využíván i jinými službami - jako základnová stanice GSM telefonu a jako základna sítě bezdrátového Internetu. Další již dosti starou anténou je vertikál 23m, nacházející se nedaleko budovy. Tento je využíván převážně v pásmu 3.5 MHz i když pracuje solidně i v pásmech 1.8, 7 a 10.1 MHz. V poslední době máme problémy z pronikáním energie z teto antény především do počítačového vybaveni klubu. Poměrně daleko je umístěn vertikál typu AVT-4 (řečený Ital) na pásma 7, 14, 21 a 28 MHz, využívaný v závodech coby pomocná anténa na násobičovém pracovišti.. Na pásmo 24.9 MHz je k dispozici 3 elementová Yagi (upravený typ Radiotechnika) na samostatném 12m stožárku s rotátorem. Sestavu uzavírá dipól na 1.8 MHz, který není příliš využíván.. Jediné KV pásmo, na které nemáme anténu, je pásmo 18 MHz. V zimních měsících využíváme možnosti QTH a instalujeme 2 antény typu beverage, jednu směrem na východ a druhou na západ. Vodič je umístěn ve výši cca 1m, každá anténa má samostatný dvoutranzistorový předzesilovač, vybavený propustmi omezující rušeni jednak ze středovlnného rozsahu a potom z horních KV pásem (z druhého pracoviště). Beverage je používán hlavně v pásmech 1.8 a 3.5 MHz a je nenahraditelný v případě, že je v provozu nedaleká výrobní linka (lisování plastu), produkující rušení, které obzvláště dobře bere vertikál..

V klubu se nachází transceiver FM trvale na příjmu na kmitočtu 145.325 MHz (kmitočet místní rundy), umožňující snadnou komunikaci mezi návštěvníky klubu a ostatními členy.

Samostatnou kapitolou je výpočetní technika. V současné době se již zavodit bez počítače nedá. Dosahované počty spojení a hodinové průměry fakticky vylučují použiti papírových deníků. Po začátcích s počítači typu Sinclair ZX81 a Commodore C64 jsme přešli na platformu PC. Zkoušeli jsme několik typů závodních programů (TR, Writelog), nakonec jsme ale zůstali u programu CT od K1EA. V dálnopisných závodech prakticky není možnost volby - program RTTY od WF1B je jasná varianta. Použití počítačů není zdaleka bezproblémové - od pronikáni VF energie do obvodu počítače vedoucí k chybné funkci klávesnice, zpomalování systémových hodin až k celkovému zablokováni / havárii systému, či naopak rušení pocházející z počítače znepříjemňující příjem na některých pásmech až po problémy se stabilitou propojení počítačů - sítě.. Nakonec se jako nejstabilnější varianta propojení počítačů v prostředí CT ukázalo spojení přes sériové porty; varianta ethernet je sice funkční, ale méně stabilní. V závodech využíváme CW klíčování z počítače, paralelně je zapojen homemade paměťový elbug s jednočipovým mikroprocesorem. V RTTY závodech se využívá coby modem kontroler PK232 s FSK klíčováním. Tento kontroler slouží i jako paket TNC pro CT - přes optoizolátor je připojen přímo na kanál SCC karty nodu.

Počítače jsou v klubu využívány i jinak - je zde k dispozici připojení na Internet, poskytující řadu možností - aktuální DX informace, přístup k deníkům expedic atd.

V klubu se nachází paket radio nod OK0NAL. Tento byl uveden do chodu a je udržován jen z prostředků klubu za přispění některých členu. Jsou zde 2 uživatelské vstupy - na kmitočtu 144.950 MHz 1k2 AFSK a na 433.650 MHz 9k6 FSK (G3RUH standart). Základem je nod typu PC Flexnet 3.3 běžící pod MS DOS, který má k dispozici 1 radiovou linku v pásmu 70cm 1k2 na sousední nod OK0NAD a 1 AXIP internetovou linku na OK0NAG. Paralelně s ním běží na stejném počítači (AMD 75 MHz) i BBS typu Baybox - značka OK0NAL-8, využívána převážně ke vzájemné komunikaci / posílání zpráv mezi členy klubu.

 

Reference:

BCC home page, OWA antény, Eco antény, K1EA homepage, WF1B homepage, OK paketová síť.

Obrázky:

pracoviště FT1000, R140, SS1000, ant přepínač, ovládací panel přepínání antén, násobičové pracoviště, dolní stožár, horní stožár, nod.